Epson TM-m10, USB, BT, 8 Punkte/mm (203dpi), ePOS, schwarz