Epson TM-T88VII, USB, USB-Host, poweredUSB, Ethernet, ePOS, schwarz